Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2005  оны  06  сарын 02  өдөр                                                                                                                                                                                  Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

 

 

СОЁЛЫН БИЕТ БУС  ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ

 ТУХАЙ КОНВЕНЦИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Боловсрол,  шинжлэх ухаан,  соёлын байгууллагын Ерөнхий бага хурлаас 2003 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр баталсан Соёлын биет бус өвийг хамгаалах тухай Конвенцийг Монгол Улсын  Засгийн газрын  өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

           

 

 

 

 

                       

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН