Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2005  оны  07  сарын 08  өдөр                                                                                                                                                                                   Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

 

ЗҮҮН ӨМНӨД АЗИЙН НАЙРАМДАЛ, ХАМТЫН

АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭНД НЭГДЭН ОРСНЫГ

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. Зүүн өмнөд Азийн Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээнд Монгол Улс нэгдэн орсныг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         Ц.НЯМДОРЖ