Хэвлэх DOC Татаж авах

 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2005  оны  08  сарын 04  өдөр                                                                                                                                                                                   Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

 

ДАЛАЙН НАВИГАЦИЙН АЮУЛГYЙ БАЙДЛЫН

 ЭСРЭГ ХУУЛЬ БУС YЙЛДЛИЙГ ХОРИГЛОХ

ТУХАЙ КОНВЕНЦ БОЛОН ЭХ ГАЗРЫН

ХОРМОЙД БАЙРЛУУЛСАН СУУРИЛУУЛАХ

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЮУЛГYЙ БАЙДЛЫН

ЭСРЭГ ХУУЛЬ БУС YЙЛДЛИЙГ ХОРИГЛОХ

ТУХАЙ ПРОТОКОЛД НЭГДЭН ОРСНЫГ

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. Далайн навигацийн аюулгүй байдлын эсрэг  хууль бус үйлдлийг хориглох тухай конвенц болон Эх газрын хормойд байрлуулсан суурилуулах төхөөрөмжийн аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хориглох тухай протоколд Монгол Улс нэгдэн орсныг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                Ц.НЯМДОРЖ