Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2005  оны  10  сарын 06  өдөр                                                                                                                                                                                  Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

 

ТЕХНИКИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ

ТУХАЙ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ

ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.Монгол  Улсын Засгийн газар, Япон Улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан Техникийн хамтын ажиллагааны тухай  Хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         Ц.НЯМДОРЖ