Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2005  оны  12  сарын 15  өдөр                                                                                                                                                                                 Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

 

ХӨДӨЛГӨӨНТ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН

ОЛОН УЛСЫН БАТАЛГААТ ЭРХИЙН ТУХАЙ

КОНВЕНЦИЙН “АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТОНОГ

ТӨХӨӨРӨМЖИД ТУСГАЙЛАН ХАМААРАХ

ПРОТОКОЛ “-ЫГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. 2001 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр Өмнөд Африкийн Бүгд Найрамдах Улсын Кейптаун хотноо гарын үсэг зурсан Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн олон улсын баталгаат эрхийн тухай конвенцийн “Агаарын хөлгийн тоног төхөөрөмжид тусгайлан хамаарах протокол”-ыг  Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                             Ц.НЯМДОРЖ