Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

 2009 оны 07 сарын 02 өдөр                                                                                                                                                                                     Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

САНХҮҮЖИЛТИЙН ГЭРЭЭ

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Олон улсын хөгжлийн ассоциаци  хооронд байгуулсан “Хөгжлийн бодлогын санхүүжилт” хөтөлбөрийн Санхүүжилтийн гэрээг  Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг батлагдсан өдрөөс нь эхлэн  дагаж мөрдөнө. 

 

 

 

 

 

 

 

           

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          Д.ДЭМБЭРЭЛ