Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

 2009 оны 07 сарын 02 өдөр                                                                                                                                                                                        Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР

 СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд байгуулсан “Нийгмийн салбарыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн Санхүүжилтийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг батлагдсан өдрөөс нь эхлэн  дагаж мөрдөнө. 

 

 

 

 

 

 

           

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          Д.ДЭМБЭРЭЛ