Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

 2009 оны 12 сарын 17 өдөр                                                                                                                                                                                      Төрийн ордон, Улаанбаатар хот 

 

 

ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл. 2009 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр байгуулсан Монгол Улсын Засгийн газар, Энэтхэг Улсын Засгийн газар хоорондын Тогтворжуулалтын зээлийн хэлэлцээрийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

           

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Д.ДЭМБЭРЭЛ