Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

 2010 оны 05 сарын 06 өдөр                                                                                                                                                                                      Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

ЗЭЭЛИЙН БОЛОН САНХҮҮЖИЛТИЙН

 ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан “Mонголын ипотекийн зах зээлийг хөхиүлэн дэмжих” төслийн Зээлийн болон Санхүүжилтийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

           

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                           Н.ЭНХБОЛД