Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

 2011 оны 06 сарын 09 өдөр                                                                                                                                                                                       Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛЭГЧ

УС БОЛОН ҮЛДЭГДЭЛ ТУНАДАСНЫ

ХЯНАЛТ БА МЕНЕЖМЕНТИЙН ТУХАЙ

2004 ОНЫ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИД

НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.Олон улсын далайн байгууллагын “Хөлөг онгоцны тэнцвэржүүлэгч ус болон үлдэгдэл тунадасны хяналт ба менежментийн тухай” 2004 оны олон улсын Конвенцид  Монгол Улс нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                            Д.ДЭМБЭРЭЛ