Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

 2011 оны 06 сарын 09 өдөр                                                                                                                                                                                        Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

ДАЛАЙН НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫГ

ХЯЗГААРЛАХ ТУХАЙ 1976 ОНЫ ОЛОН

УЛСЫН КОНВЕНЦИ БОЛОН  ТҮҮНД НЭМЭЛТ,

 ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН 1996 ОНЫ ПРОТОКОЛД

НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. Олон улсын далайн байгууллагын “Далайн нэхэмжлэлийн хариуцлагыг хязгаарлах тухай” 1976 оны олон улсын Конвенци болон түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 1996 оны Протоколд Монгол  Улс нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

                       

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                            Д.ДЭМБЭРЭЛ