Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

 2012 оны 02 сарын 10 өдөр                                                                                                                                                                                      Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-II

ТӨСЛИЙН НЭМЭЛТ

САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газар, Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд байгуулсан “Тогтвортой амьжиргаа-II төслийн нэмэлт санхүүжилт”-ийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Д.ДЭМБЭРЭЛ