Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

 2012 оны 02 сарын 10 өдөр                                                                                                                                                                                        Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

БАРУУН БҮСИЙН БОСОО

ТЭНХЛЭГИЙН АВТО ЗАМЫГ

ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН

 ХӨТӨЛБӨРИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН

 ЕРӨНХИЙ ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд 2011 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр байгуулсан “Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”-ийн Санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Д.ДЭМБЭРЭЛ