Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

 2012 оны 04 сарын 26 өдөр                                                                                                                                                                                        Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

ПРОТОКОЛ СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

           

1 дүгээр зүйл.Зүүн өмнөд Азийн Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах тухай Гуравдугаар протоколыг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Д.ДЭМБЭРЭЛ