Хэвлэх DOC Татаж авах
Дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2012 оны 04 сарын 05 өдөр                                                                                    Дугаар 25                                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

Дэд хорооны бүрэлдэхүүнд

өөрчлөлт оруулах тухай

            Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.7 дахь заалт, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

            1.Байнгын хорооны даргаар томилогдсонтой нь холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Энэбишийн Мөнх-Очирыг Тусгай хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүнээс чөлөөлсүгэй.

            2.Улсын Их Хурлын гишүүн Наваансамдангийн Ганбямбыг Тусгай хяналтын дэд хорооны гишүүнээр баталсугай.

3.Энэ тогтоолыг 2012 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

                       


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          Д.ДЭМБЭРЭЛ