Хэвлэх DOC Татаж авах
Доминикийн Хамтын Нөхөрлөл Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай

МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2012 оны 05 сарын 18 өдөр                                                                                    Дугаар  45                                                                                  Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

Доминикийн Хамтын Нөхөрлөл Улстай

дипломат харилцаа тогтоох тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 15 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

   

Доминикийн Хамтын Нөхөрлөл Улстай дипломат харилцаа тогтоосугай.

           

                       


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          Д.ДЭМБЭРЭЛ