Хэвлэх DOC Татаж авах
Самоагийн Тусгаар Улстай  дипломат харилцаа тогтоох тухай

МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2012 оны 05 сарын 18 өдөр                                                                                        Дугаар  47                                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

      Самоагийн Тусгаар Улстай

дипломат харилцаа

тогтоох тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 15 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

   

Самоагийн Тусгаар Улстай дипломат харилцаа тогтоосугай.

           

   

           

                       


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          Д.ДЭМБЭРЭЛ