Хэвлэх DOC Татаж авах
Соломоны Арлууд Улстай дипломат    харилцаа тогтоох тухай

МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2012 оны 05 сарын 18 өдөр                                                                                       Дугаар  49                                                                             Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

      Соломоны Арлууд Улстай дипломат

  харилцаа тогтоох тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 15 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

   

Соломоны Арлууд Улстай дипломат харилцаа тогтоосугай.

           

                       


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          Д.ДЭМБЭРЭЛ