Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

 2014  оны  04  сарын  24  өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

ТАМХИН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХУУЛЬ БУС

ХУДАЛДААГ УСТГАХ ТУХАЙ ПРОТОКОЛ

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.Тамхин бүтээгдэхүүний хууль бус худалдааг устгах тухай протоколыг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

            МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД