Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2014 оны 05 сарын 23 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газар, Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хооронд 2014 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр байгуулсан "Инженер, технологийн дээд боловсрол" төслийн зээлийн хэлэлцээрийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД