Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
1998 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдөр                                                                                              Дугаар 100                                                                                   Улаанбаатар хот

                                                 

ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

    Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс тавьсан хоригийг хүлээн авсантай холбогдуулан Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

          "Монгол Улсын Үндсэн хуулийн гучин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалтыг тайлбарлах тухай" Монгол Улсын Их Хурлын 1998 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн 96 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                                                                           ДАРГА                                                            Р.ГОНЧИГДОРЖ