Хэвлэх DOC Татаж авах

ИЛРҮҮЛЭХ БОЛОМЖГҮЙ ХЭЛТЭРХИЙН ТУХАЙ ПРОТОКОЛ (I ПРОТОКОЛ)

 

1980 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр баталж,

 

1983 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон

 

Хүний биед рентгений туяагаар илэрдэггүй хэлтэрхийнүүдээр гэмтэл учруулах үндсэн ажиллагаа бүхий аливаа зэвсгийг хэрэглэхийг хориглоно.