Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

                              МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

1997 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдөр                                                                               Дугаар 4                                                                                     Улаанбаатар хот

                                               

Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

Монгол Улсын Их Хурлын "Тэтгэвэр бодох дундаж хөдөлмөрийн хөлсний тухай" 1994 оны 12 дугаар сарын О2-ны өдрийн 85 дугаар тогтоолыг 1997 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцсугай.

                     ДАРГА                                                            Р.ГОНЧИГДОРЖ