Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

2014 оны 10 сарын 09 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Монгол Улс, Бельгийн Вант Улсын Засгийн газрын хооронд 2014 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр байгуулсан “Баруун бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийг бэхжүүлэх төсөл”-ийн зээлийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                        З.ЭНХБОЛД