Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
1997 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдөр                                                              Дугаар 18                                                                                Улаанбаатар хот

                                                  

                                                                   

ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

Монгол Улсын Их Хурлын хуралдааны дэгийн тухай хууль баталсантай холбогдуулан уг хуулийг хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн Монгол Улсын Их Хурлын 1993 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн “Дүрэм батлах тухай” 73 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                                                            ДАРГА                                                  Р.ГОНЧИГДОРЖ