Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ 

 2014  оны  12  сарын  05  өдөр                                                            Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.Монгол Улс, Америкийн Нэгдсэн Улс хоорондын 2013 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр байгуулсан “Олон улсын худалдаа, хөрөнгө оруулалтын асуудлаар ил тод байдлыг хангах тухай Монгол Улс, Америкийн Нэгдсэн Улс хоорондын хэлэлцээр”-ийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          З.ЭНХБОЛД