Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

ГЭРЭЭ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл. “Шүүх, эрх зүйн шинэчлэлт төсөл”-ийг хэрэгжүүлэхээр Монгол Улс, Олон улсын хөгжлийн Ассоциацийн хооронд 2002 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдөр байгуулсан Зээлийн Гэрээг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР