Хэвлэх DOC Татаж авах
Экваторын Гвиней Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай

МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН ТОГТООЛ
 2015 оны  01  сарын  30  өдөр                         Дугаар 16                          Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

   

Экваторын Гвиней Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай

          Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 15 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

          1.Экваторын Гвиней Улстай дипломат харилцаа тогтоосугай.

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД