Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2015 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдөр                                                                                                                                                                                                               Улаанбаатар хот

 

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 

88 ДУГААР КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 1948 оны 31 дүгээр чуулганаар баталсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний тухай” 88 дугаар конвенцид Монгол Улсын Засгийн газраас өргөн мэдүүлснээр нэгдэн орсугай.

 

 

                                                                     МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                           З.ЭНХБОЛД