Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2015 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдөр                                                                                                                                                                                                             Улаанбаатар хот

 

 

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ХУВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН

 181 ДҮГЭЭР КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 1997 оны 85 дугаар чуулганаар баталсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувийн байгууллагын тухай” 181 дүгээр конвенцид Монгол Улсын Засгийн газраас өргөн мэдүүлснээр нэгдэн орсугай.

 

 

 

                                                                                            МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД