Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2015 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдөр                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар хот

 

АНТАРКТИДИЙН ТУХАЙ ГЭРЭЭНД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.1961 онд хүчин төгөлдөр болсон “Антарктидийн тухай гэрээ”-нд Монгол Улсын Засгийн газраас өргөн мэдүүлснээр нэгдэн орсугай.

 

 

 

                                                                   МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД