Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2015 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдөр                                                                                                                                                                                                          Улаанбаатар хот

 

 

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ТУХАЙ ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл.Эдийн засгийн түншлэлийн тухай Монгол Улс, Япон Улс хоорондын хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

                                                            МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД