Хэвлэх DOC Татаж авах
ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН САЛБАРТ ХЭРЭГЛЭХ ХЭМЖЛИЙН НЭГЖИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН САЛБАРТ ХЭРЭГЛЭХ ХЭМЖЛИЙН НЭГЖИЙН ТУХАЙ

2015 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдөрУлаанбаатар хот

Дугаар 90

Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Нэгжийн олон улсын систем (SI)-ийн бус нэгж болох уртын 1 далайн миль (nautical mile) = 1.852 x 103 м (m), өндрийн 1 фүүт (foot) = 0.3048 м (m), хурдын 1 зангилаа (knot) = 0,514 444 м/с (m/c) нэгжүүдийг Монгол Улсын иргэний нисэхийн салбарт хэрэглэхийг зөвшөөрсүгэй.

2. Иргэний нисэхийн салбарт хэрэглэх хэмжлийн нэгж өөрчлөгдөж байгаатай холбогдуулан уг хэмжлийн нэгжийг хэрэглэх хугацааг тодорхойлж, түүнд шилжих болон хэрэглэх үед нисэхийн аюулгүй ажиллагааг сайтар хангаж ажиллахыг Зам, тээврийн сайд Н.Төмөрхүүд даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                     Ч.САЙХАНБИЛЭГ

Зам, тээврийн сайд                                                     Н.ТӨМӨРХҮҮ