Хэвлэх DOC Татаж авах
ШҮҮХИЙН САХИЛГЫН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

2002 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр                                                                        Дугаар 176                                                                                         Улаанбаатар хот

 

ШҮҮХИЙН САХИЛГЫН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

“Шүүхийн тухай” Монгол Улсын хуулийн 46 дугаар зүйлийн 4 дэх заалтыг баримтлан ЗАРЛИГ болгох нь:

Шүүхийн сахилгын хорооны бүрэлдэхүүнийг хавсралтын ёсоор баталсугай.     

 

 

 

                         МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                    Н.БАГАБАНДИ