Хэвлэх DOC Татаж авах
ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

2007 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр                                                                   Дугаар 240                                                                                             Улаанбаатар хот 

 

ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 13 дахь заалт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийг үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ НЬ:

Хилчний алдар медаль бий болгох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2003 оны 108 дугаар зарлиг, Тагнуулын апбаны “Алдар” медаль бий болгох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2004 оны 24 дүгээр зарлигийг тус тус хүчингүй болгосугай.

 

 

 

                                                                     МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                          Н.ЭНХБАЯР