Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 

2015 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдөр                                                                                                                                                                                                        Улаанбаатар хот

 

САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газар, Дэлхийн банкны Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд байгуулсан “Тогтвортой амьжиргаа-III” төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                      З.ЭНХБОЛД