Хэвлэх DOC Татаж авах
“ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨЛБӨР ТООЦОО, ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ТӨВ” ХХК-ИЙГ ӨӨРЧЛӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2015 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 147

“ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨЛБӨР ТООЦОО, ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ТӨВ” ХХК-ИЙГ ӨӨРЧЛӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

  Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Компанийн тухай хуулийн 2.6, 21.1, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 42, 45 дугаар зүйлд заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

  1. “Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх болон үнэт цаасны төлбөр тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэх чиг үүрэг бүхий бие даасан, тус тусдаа хоёр хуулийн этгээд болгон өөрчлөн зохион байгуулахыг Сангийн сайд Ж.Эрдэнэбатад даалгасугай.

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Хөрөнгийн биржийн бүтэц, зохион байгуулалтыг өөрчлөх тухай” Засгийн газрын 2003 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн 72 дугаар тогтоол, “Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2014 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 292 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                        Ч.САЙХАНБИЛЭГ

Сангийн сайд                                                                  Ж.ЭРДЭНЭБАТ