Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2015 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдөр                                                                                                                                                                                                       Улаанбаатар хот

 

ОЛОН УЛСЫН ВАЛЮТЫН САНГИЙН ЕРӨНХИЙ ХЭЛЭЛЦЭЭРТ ОРУУЛАХ 

НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.“Олон улсын валютын сангийн ерөнхий хэлэлцээр”-т оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

МОНГО УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД