Хэвлэх DOC Татаж авах
<p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:12px;">МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ</span></strong></p> <p style="text-align: justify;">  </p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:12px;">2010 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдөр                                                                                                                                                                                               </span>Улаанбаатар хот</p> <p>  </p> <p align="center">  </p> <p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:12px;">БАРААНЫ ТЭМДГИЙН ХУУЛИЙН ТУХАЙ </span></strong><strong>СИНГАПУРЫН ГЭРЭЭНД НЭГДЭН </strong><strong>ОРОХ ТУХАЙ</strong></p> <p>  </p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:12px;"><strong>1 дүгээр зүйл. </strong>2006 оны 3 дугаар сарын 13-наас 28-ны өдрүүдэд Сингапур Улсад хуралдсан Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын Дипломат бага хурлаас баталсан “Барааны тэмдгийн хуулийн тухай Сингапурын гэрээ”-нд Монгол Улс нэгдэн орсныг  Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.</span></p> <p>  </p> <p>  </p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;">МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                     Д.ДЭМБЭРЭЛ</span></p> <p>  </p>