Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2015 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр                                                                                                                                                                                                           Улаанбаатар хот

 

 

УУРХАЙ ДАХЬ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.“Уурхай дахь аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 176 дугаар конвенцид Монгол Улсын Засгийн газрын

өргөн мэдүүлснээр нэгдэн орсугай.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД