Хэвлэх DOC Татаж авах
Нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны  06  сарын  19  өдөр                       

Дугаар  64                           

Нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.6 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Нийслэл хотын албан татварын тухай хууль баталсантай холбогдуулан дараах арга хэмжээ авч ажиллахыг Монгол Улсын Засгийн газар /Ч.Сайханбилэг/-т даалгасугай.

   1.1.Нийслэл хотод тогтмол явагддаг олон улсын чанартай үзэсгэлэнг зохион байгуулах болон хотын дэд бүтцийг сайжруулах асуудалд зарцуулах хөрөнгийг нийслэл хотын албан татварын орлогоор бүрдүүлсэн хөрөнгөөр санхүүжүүлж байх журам тогтоож, түүнийг холбогдох хууль тогтоомжид тусган мөрдөж ажиллах.

2.Энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хороо /Б.Болор/-нд үүрэг болгосугай.

            МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД