Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

 

2015 оны 7 дугаар сарын 9-ний  өдөр                                                                                                                                                                                                         Улаанбаатар хот

 

 

БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ ТӨСЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН

ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газар, Дэлхийн банкны Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд байгуулсан “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн

санхүүжилтийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                             З.ЭНХБОЛД