Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

 2015 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар хот

 

 

ХАРААГҮЙ, ХАРААНЫ БЭРХШЭЭЛТЭЙ, ЭСХҮЛ ХЭВЛЭМЭЛ БҮТЭЭЛ УНШИХ БЭРХШЭЭЛТЭЙ

ХҮМҮҮСТ ЗОРИУЛАН ХЭВЛЭН НИЙТЛЭГДСЭН БҮТЭЭЛИЙГ ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БОЛГОХ ТУХАЙ 

МАРРАКЕШИЙН ГЭРЭЭГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл.“Хараагүй, харааны бэрхшээлтэй, эсхүл хэвлэмэл бүтээл унших бэрхшээлтэй хүмүүст зориулан хэвлэн нийтлэгдсэн бүтээлийг хүртээмжтэй болгох тухай Марракешийн гэрээ”-г Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД