Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2015 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр                                                                                                                                                                                                          Улаанбаатар хот

 

 

МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН КОМПАКТ ГЭРЭЭГ БОЛОВСРУУЛАХАД

ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖИЙН ТУХАЙ

ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газар болон Америкийн Нэгдсэн Улсын Мянганы сорилтын корпорацийн хооронд байгуулсан “Мянганы сорилтын компакт гэрээг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх буцалтгүй тусламжийн тухай хэлэлцээр”-ийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД