Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам/

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2015 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 348

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийн 6.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай. /Энэ тогтоолын хавсралтад ЗГ-ын 2015 оны 8-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/

2. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Сангийн сайд, Хууль зүйн сайд нарт үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                                       Ч.САЙХАНБИЛЭГ

Сангийн   сайдын  үүрэг   хариуцагч

бөгөөд Монгол Улсын сайд, Засгийн

газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга                                                               С.БАЯРЦОГТ