Хэвлэх DOC Татаж авах
БАЙНГЫН ХОРООНЫ ДАРГЫГ СОНГОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2015 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 87

БАЙНГЫН ХОРООНЫ ДАРГЫГ СОНГОХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.3, 22.4 дэх хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1, 15.2 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Хууль зүйн байнгын хорооны даргаар Улсын Их Хурлын гишүүн Дашдондогийн Ганбатыг сонгосугай.

2.Энэ тогтоолыг 2015 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                             Р.ГОНЧИГДОРЖ