Хэвлэх DOC Татаж авах
Цагийн хязгаар тогтоох тухай /Завхан аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/291 дүгээр захирамжаар хүчингүй болгосон/

/Завхан аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/291 дүгээр захирамжаар хүчингүй болгосон/

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ

 

2016 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр                                                Дугаар А/-286                                         Улиастай
                                                                                                                          

 

Цагийн хязгаар тогтоох тухай

       Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дугаар зүйлийн 29.2, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.5 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Аймгийн хэмжээнд согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх аж ахуйн нэгжүүдэд

дараах цагийн хуваарийг мөрдөж ажиллахыг даалгасугай.

          1.1.Аймгийн төв болон суманд согтууруулах ундаа худалддаг бүх төрлийн хүнсний дэлгүүр 09:00-23:00 цагийн хооронд үйл ажиллагаа явуулах;

          1.2.Аймгийн төв согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй баар, кафе, зоогийн газрын цагийн хязгаарыг 10:00-01:00 цагийн хооронд, сумдад согтууруулах ундаагаар үйлчилж буй зоогийн газар, кафе, баар зэрэг үйлчилгээний газрууд 10:00-00:00 цагийн хооронд үйл ажиллагаа явуулах;

       2.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хууль тогтоомжийн дагуу байнгын хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар /П.Батсайхан/, Цагдаагийн газар /Г.Эрдэнэбаатар/,сумдын Засаг дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

ДАРГА                                                                        Ж.ЖАМЪЯНТИВ

 

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2016 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 3602 дугаарт бүртгэв.