Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 2016  оны  02  сарын  05  өдөр                                                            

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.2015 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр Улаанбаатар хотноо гарын үсэг зурсан “Тээврийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр”-ийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД