Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ
ИЛРҮҮЛЭХ БОЛОМЖГҮЙ ХЭЛТЭРХИЙН ТУХАЙ ПРОТОКОЛ (I ПРОТОКОЛ)

1980 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр баталж, 1983 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсонХүний биед рентгений туяагаар илэрдэггүй хэлтэрхийнүүдээр гэмтэл учруулах үндсэн ажиллагаа бүхий аливаа зэвсгийг хэрэглэхийг хориглоно.