Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Нийгмийн даатгалын орон тооны бус байцаагч ажиллуулах/

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

 

2002 оны 1 дугаар сарын 2-ний өдөр                                                               Дугаар 01                                                                   Улаанбаатар хот

                                                                                                                       ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 

               Монгол Улсын Засгийн газрын 1994 оны 171 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан "Нийгмийн даатгалын байгууллага, байцаагчийн дүрэм"-ийн 2.13 дугаар заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

             1."Нийгмийн даатгалын орон тооны бус байцаагч ажиллуулах журам"-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, "Бэлэн мөнгөөр нийгмийн даатгалын шимтгэл, хураамж хураасан тасалбар"-ын загварыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

             2."Бэлэн мөнгөөр нийгмийн даатгалын шимтгэл, хураамж хураасан тасалбар"-ын маягтыг хэвлүүлэхэд шаардагдах зардлыг маягт хэвлүүлэх зардлын данснаас гаргахыг Орлого, санхүүжилтийн хэлтэс (Д.Далхжав)-т зөвшөөрсүгэй.

             3.Энэхүү тушаалын биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын Хяналт, шалгалт, үнэлгээний хэлтэс (Е.Пүрэвцэрэн), Захиргааны хэлтэс (Б.Цэцэгсүрэн

 

ДАРГА                                                            Ц.СҮХБААТАР

 

 

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2183 дугаарт бүртгэв.